SensorData

Välkommen till Sensor Data AB

Vi är ett IT-företag som, sedan 1975, utvecklar programvaror inom området logistik. Tillsammans med företag i branschen har vi genom åren finslipat våra produkter och successivt anpassat dem till att dra fördel av nya landvinningar inom exempelvis hårdvara, mjukvara och kommunikation. Våra programprodukter är sedan 1992 samlade i ett helintegrerat standardsystem som vidareutvecklas och saluförs under produktnamnet LIS.
Läs mer


Tullager – Nya regelverk

Funderar ni på att starta Tullager – eller har problem med era tillstånd – kontakta oss gärna så kan vi föreslå en lösning som passar er baserat på våra befintliga tullager-system.


LIS – Logistic Information System

Systemets senaste version, som är helt Windowsbaserad, består av ett 40-tal valbara systemmoduler, som kan kombineras fritt för att täcka olika verksamhetsbehov. Samtliga moduler är helintegrerade vilket innebär att allt sköts från samma program.

LIS täcker bland annat verksamheter för:

  • Spedition
  • Tull
  • Tulljournaler & Tullager
  • Ekonomi

Läs mer


Nyheter inom LIS

Våra senaste tillskott och LIS populäraste moduler är:

Importmoms Skatteverket
Ny programdel i LIS Tullsystem för att beräkna den importmoms som från årsskiftet 2014-2015 skall redovisas till Skatteverket utifrån gjorda importdeklarationer. Det nya programmet ger möjlighet att ta fram ett underlag på de belopp som ska redovisas på Skatteverkets mervärdesskattedeklaration.
Läs mer

AvImEx Aviseringsmeddelanden
LIS blev, som ett av Sveriges första företag, godkända av Tullverket för AvImEx aviseringsmeddelanden den 3 april 2013. Det finns systemmoduler för Aviseringsmeddelande Export ALE, Import ALI samt hantering av ZKL-meddelanden.
Läs mer

LIS Norge
Ett nytt delsystem inom LIS-systemet avsett att göra import- och exportdeklarationer (tull) mot det norska Tullverket via Tvinn-systemet. Möjliggör även för vändning av ett svenskt exportärende till en norsk importdeklaration. I systemet ingår nu även TET-Transiteringar (Norsk NCTS).
Läs mer

Flygspeditionssystem
Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade flygspeditionssystem. Systemet är helt anpassat till den information som är relevant vid flygsändningar och innehåller bl.a. hantering av samlast AWB och inhouse AWB, smidig hantering av samlaster och konsolidering av MAWBer samt agentrelationer och  statistik i olika dimensioner. Har även funktion för e-Awb med sändning och bevakning direkt från ärendet.
Läs mer

Artikelbaserat KSF
Heltäckande system för journalföring av kvalitetssäkrad förvaring med spårbarhetskrav på artikelnivå. Enligt senaste krav (för kommande certifiering till AEO). Lägger grund för automatisk framställning av periodiska deklarationer på maximal aggregeringsnivå.
Läs mer

Sjöspeditionssystem
Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade sjöspeditionssystem. Systemet innehåller bl.a. import- & exportuppdrag, debitering & fakturering med varierande valutakoder & -kurser på samma faktura och statistik på flera olika nivåer.
Läs mer

Aktiv förädling
System för hantering av aktiv förädling  direkt integrerat med tullsystemet.
Läs mer