Det har hunnit hända en hel del på tullfronten det senaste året, särskilt för er som har tullager.
Under den perioden har vi på Sensor fokuserat på att sätta oss in i den nya standarddeklarationen som Tullverket infört och de nya krav som ställs på tullagerbokföringen. Äntligen kan vi meddela att vi anser oss färdiga.
Vi har nu en ny tullmodul tillgänglig för standarddeklaration (tullagerdeklaration) och har utfört testerna av modulen gentemot Tullverket.
Denna modul innehåller TDS-meddelanden för CWHOP (CWDS, CWDP, CWDA, CWDR, CWDC, CWDF & CWAP).
Modulen fungerar som övriga tullmoduler i LIS.