Externa system (F)

Det finns ett antal olika möjligheter att läsa in data som framställts i andra system. Datat förs över i form av datafiler enligt olika layouter för att skapa Import-/Exportdeklarationer, Intrastat, Tulljournal, NCTS etc. Exempelvis kan data föras över från speditionssystem, affärssystem etc.