Lis tullsystem för Norge. 

Systemet är avsett för att göra import- och exportdeklarationer (Tull) samt TET-transiteringar mot det Norska Tullverket via Tvinn-systemet.
System effektiviserar arbetet för dig som arbetar mot Norge genom många smidiga finesser.
Du kan till exempel skapa en Norsk importdeklaration direkt från din Svenska exportdeklaration genom några enkla knapptryck.

Systemet är helt integrerat med andra delar i LIS, vilket bland annat innebär att:
– Det finns i samma program som exempelvis de svenska tulldelarna. Ni har endast en LIS-ikon på skrivbordet.
– Ni använder samma register för kunder, parter, organisationer etc.


Exempel på annat innehålle i vårt norska system är:

EDI & TVINN-Meddelandehantering
Kommunikation med norska Tvinn-systemet via Evry®. Edifaktering av olika typer av meddelanden. Hantering av meddelanden vid olika typer av svar med bevakning av statusläget gentemot Tvinn.

Import- & Exportdeklaration
System som utnyttjar den Norska Tariffen och valutaregistret. Övriga program för bevaknings- och frågerutiner. Exempelvis produktionsstatistik och inläsning av norska tullens register.

Svensk Export till Norsk Import
Systemet möjliggör att skapa ett norskt Importärende via ett svenskt Exportärende. Inkluderar program för översättning av EU-KN-nummer till norskt varunummer.

TET-Transiteringar för Avsändning & Mottagning i Norge.
– Utställande av TET-Transiteringsdeklaration i Norge.
– Skapande av ankomstavisering av en TET-Transitering samt mottagning och sökning av Lossningsmedgivanden samt lossningsrapportering av dessa.