LIS Norge

LIS Norge är ett delsystem inom LIS-systemet som lanserades 2010. Det är helt integrerat med andra delar i LIS, vilket bland annat innebär att:
– Det finns i samma program som exempelvis de svenska tulldelarna. Ni har endast en LIS-ikon på skrivbordet.
– Ni använder samma register för kunder, parter, organisationer etc.

Systemet är avsett för att göra import- och exportdeklarationer (Tull) samt TET-transiteringar mot det norska Tullverket via Tvinn-systemet. Systemet innehåller bl.a.:

EDI & TVINN-Meddelandehantering med kommunikation med norska Tvinn-systemet via Evry®. Edifaktering av olika typer av meddelanden. Hantering av meddelanden vid olika typer av svar med bevakning av statusläget gentemot Tvinn.

Import- & Exportdeklaration med utnyttjande av norska Tariffen och valutaregistret. Övriga program för bevaknings- och frågerutiner. Exempelvis produktionsstatistik och inläsning av norska tullens register.

Svensk Export till Norsk Import möjliggör att skapa ett norskt Importärende via ett svenskt Exportärende. Inkluderar program för översättning av EU-KN-nummer till norskt varunummer.

TET-Transiteringar för Avsändning & Mottagning i Norge.
– Utställande av TET-Transiteringsdeklaration i Norge.
– Skapande av ankomstavisering av en TET-Transitering samt mottagning och sökning av Lossningsmedgivanden samt lossningsrapportering av dessa.

Systemet lanserades 2010.