Sensor Data AB

Vi är ett svenskt familjeföretag som grundades 1975 av nuvarande VD och styrelse.
Företaget ägs sedan starten 1975 till 100% av VD och styrelse och är egenfinansierat utan externt kapital.
Företaget står finansiellt starkt genom egna besparingar som skett genom över 30 års positiva resultat. Sedan 1998 har Sensor erhållit kreditvärdighet AAA av Dun & Bradstreet. Sensor har inga bindningar till andra hårdvaru/programföretag.


Verksamheten

Under 70- och 80-talet verkade Sensor som systemutvecklingskonsult och utvecklade verksamhetstäckande skräddarsydda lösningar åt flera stora aktörer inom speditionsbranschen. Lösningarna avsåg verksamheter inom:

  • Tullhantering
  • Logistik
  • Landtransporter
  • Sjötransporter
  • Flygtransporter
  • Lagring + Lagerhotell + Tredjepartslogistik

LIS Histora

Från och med slutet av 80-talet fram till nu har erfarenheterna från tidigare projekt samlats till en utveckling av ett standardsystem som vi erbjuder marknaden under systemnamnet LIS (Logistic Information System).

Sedan 90-talet är utveckling och underhåll av LIS-systemet vår huvudsakliga sysselsättning och företaget har därmed samlat snart 40 års erfarenhet av branschen i de produkter vi kontinuerligt vidareutvecklar. Vi tror oss vara unika genom att under så lång tid ha verkat inom ett och samma område och skapat ett gediget kontaktnät hos branschföretag, myndigheter etc.

LIS-systemet vidareutvecklas löpande både funktionsmässigt och tekniskt i förhållande till omvärldens krav och förändringar. LIS version 5.0 introducerades i maj 2002 och blev resultatet av över 2 års nyutveckling där LIS-systemet Windowsbaserades och anpassades till de absolut senaste teknologiska plattformarna.

I december 2006 kom LIS version 5.NU där tullmodulerna anpassats till det nya uppgiftslämnandet och tullens regelverk TDR050 och TDR007 version 2. LIS blev första TDS-system som blev godkänt för alla meddelandetyper redan 8 november 2006.

Under hösten 2012 införde vi LIS version 5.PKI där tullmodulerna är anpassade till nya sigilleringsmetoder och behörighetssystem. Den 16 januari 2013 blev LIS godkända av Tullverket för PKI-baserad säkerhetslösning.

Den 3 april blev Sensor ett av de första företagen som blev godkända för AvImEx-meddelanden (SCTS-NP) och tillhandahåller även ett godkänt system för ZKL-meddelanden.

Under våren 2018 så implementerade vi nya moduler i LIS för att anpassa systemet efter Tullverket och Europeiska Unionens nya krav.
Detta innebar implementering av bland annat standarddeklaration och tillhörande tullagerbokföring anpassad efter UCC-specifikationerna.