Aktiv Förädling

System för hantering av aktiv förädling (Suspension och Restitution) direkt integrerat med Tullsystemet.

Exempel på innehåll:

  • Hantering tillstånd
  • Hantering produkter och artiklar
  • Artikelregistrering integrerad och en del av importdeklarationen
  • Bevakning artikelsaldon
  • Utskrifter av avräkningar och begäran om återbetalning

Systemet lanserades 2007.