System För Aktiv Förädling

LIS innehåller bland annat moduler för hantering av aktiv förädling (Suspension och Restitution) som är direkt integrerade med resterande delar av tullsystemet.

Exempel på innehåll:

  • Hantering tillstånd
  • Hantering produkter och artiklar
  • Artikelregistrering integrerad och en del av importdeklarationen
  • Bevakning artikelsaldon
  • Utskrifter av avräkningar och begäran om återbetalning