Artikelbaserad redovisning Tullager

Ett specialsystem för hantering och spårning av artikelsaldon mellan exempelvis lagersystem, tulljournal och tullärenden.
Systemet är helintegrerat mellan journaler och tullärenden i LIS.
Funktionerna är desamma som vårt andra system ”Kollibaserad Redovisning (D2)” med skillnaden att man nu redovisar på artikelnivå (styck) istället för på kollinivå.
Systemet baseras på inleveranser och utleveranser (plockorders) från lagersystem.

Exempel på innehåll:

  • Inläsning av datafiler från lagersystem
  • Artiklar
  • Inleveranser
  • Utleveranser
  • Hantering av ”blockorder” som en samling av exempelvis dagens plockorders. Systemet skapar automatiskt minimalt antal tullärenden.
  • Automatisk uppdatering av tulljournalen i samband med in- och utleveranserna
  • Saldorapporter
  • Bevakningar etc.

Detta system går även att få med följande tilläggsmoduler:

ART-KSF EU-Gods
Hanterar och upprätthåller även artikelsaldona för varor med EU-ursprung (fritt för omsättning i gemenskapen). Om lagersystemet, vid exempelvis utplock, ej kan skilja ut Tullgodset krävs denna modul.

ART-KSF Kit
Varuägaren kan önska att lagerägaren skall kunna sampacka olika artiklar i förpackningar som då bildar en så kallad KIT-artikel och sedan säljs som en produkt och skall plockas ut ur lagret och tullbehandlas. Logiken och spårbarheten för detta kan hanteras i denna modul.

ART-KSF Licens
Lagras så kallade licensbelagda varor i lagersystemet måste även licensavräkningen integreras i systemet.

ART-KSF Skattelager
Lagras punktbeskattade varor såsom alkohol och tobak krävs särskild logik för framställande av tullärende och NCTS-transiteringar. Dessutom ingår särskilda rutiner för automatframställning av så kallade Ledsagardokument.

ART-KSF Tullredovisning
Tar fram en periodisk rapport från de summerade tulldeklarationerna i LIS. Resultatfilen redovisar bland annat TullD, antal av artikel, tullavgifter och införselmoms per till exempel Inköpsorder, Utleverans och Artikelnummer.

ART-KSF Debiteringsunderlag
Möjlighet att ta fram debiteringsunderlag på utförda KSF-orders; Inleveranser, Utleveranser och Justeringsorder. Skrivs ut per kund och valbar period och specificerar även antal fakturor samt artikelrader.

ART-KSF Överföring
Specialrutin för överföring till externt tullager (annan certifierad operatör) med tullfaktura.

ART-KSF AvImEx
Ger möjlighet att skapa AvImEx-meddelanden från Utleveranser i ART-KSF.

AvImEx-Retur
Returfil med frisläppandesvar från Tullverket för integrering med lager-/affärssystem.