EKONOMI

LIS-Systemet kan användas kopplat till Speditions- och/eller Tullsystemet.

Exempel på innehåll:

 • Debitering/Fakturering (singel eller samlingsfakturor)
 • Redovisningsunderlag till externt redovisningssystem
 • Diverse statistiker såsom exempelvis omsättning per tjänst och/eller kund

Automatdebitering med följande:

 • Offerter
 • Prislistor
 • Avtal
 • Automatisk prissättning baserad på ett antal parametrar i uppdragen
 • Kostnadshantering med resultatuppföljning
 • Hantering leverantörsfakturor
 • Platsning (attest) av kostnader
 • Kostnadsfördelning
 • Kalkylerade kostnader

Resultatuppföljning direkt i LIS på ett antal begrepp exempelvis:

 • Kunder
 • Destinationsrelationer (Exempelvis SE-NO)
 • Transportsätt
 • Parter (exempelvis olika leverantörer)
 • Trafik- eller Transportresor