Importmoms Skatteverket

Ny programdel i LIS Tullsystem för att beräkna den importmoms som från årsskiftet 2014-2015 skall redovisas till Skatteverket utifrån gjorda importdeklarationer. Det nya programmet ger möjlighet att ta fram ett underlag på de belopp som ska redovisas på Skatteverkets mervärdesskattedeklaration som är tänkt att skickas till kunden. Beloppen som redovisas i modulen är de momsgrundande beloppen och alltså inte desamma som de monetära tullvärdena. Modulen håller också reda på varuposternas momsprocentsatser så att varor med olika momsprocentsatser inte behöver särredovisas på skilda deklarationer. Det går även att ta fram en specifikation på fil innehållande de tulldeklarationer, inklusive dess varu­poster och belopp, som ligger till grund för redovisningsunderlaget. Systemet lanserades 2014.