AvImEx Aviseringsmeddelanden

LIS AvImEx är avsett för er som vill fortsätta att använda meddelandena UFF eller TQN vid förenklingen ”Lokalt klareringsförfarande vid Export/Import”.

LIS tillhandahåller nedanstående systemdelar för AvImEx.

ALE Aviseringsmeddelande Export

Skapande och hantering av Aviseringsmeddelande Export (ALE).

Innehåller:

  • Möjlighet att registrera extra fält för att även kunna använda ALEn i LIS som notering i bokföringen (NIB).
  • Skapa Exportdeklaration (UFF) från redan registrerad ALE direkt i systemet.
  • AvImEx-bevakningen.
  • Sökning av frisläppta AvImEx (ZEL-meddelanden).

ALI Aviseringsmeddelande Import

Skapande och hantering av Aviseringsmeddelande Import (ALI).

Innehåller:

  • Möjlighet att registrera extra fält för att även kunna använda ALIn i LIS som notering i bokföringen (NIB).
  • Skapa Komplett Importdeklaration (TQN) från redan registrerad ALI direkt i systemet.
  • AvImEx-bevakningen.
  • Sökning av frisläppta AvImEx (ZUL-meddelanden).

ZKL

Moduler för hantering av ZKL-meddelanden. ZKL (meddelande om frisläppande av exportgods) är ett meddelande som Tullverket kan skicka till en tredje part. Aktuellt för lagerhavare som vill kunna ta emot meddelande om frisläppande samtidigt som deklaranten får OK från Tullverket att frisläppa godset (ZEL).

Innehåller:

  • Grundmodul för mottagning av TDS-meddelandet ZKL.
  • Hantering av Utlämningsmedgivande Export ZKL.

Systemet lanserades 2013.