AvImEx

LIS-AvImEx är avsett för er som vill använda meddelandena UFF eller TQN vid förenklingen ”Lokalt klareringsförfarande vid Export/Import”.


LIS tillhandahåller nedanstående systemdelar för AvImEx:

ALE Aviseringsmeddelande Export
Skapande och hantering av Aviseringsmeddelande Export (ALE).
Exempel på innehåll:

  • Möjlighet att registrera extra fält för att även kunna använda ALEn i LIS som notering i bokföringen (NIB).
  • Skapa Exportdeklaration (UFF) från redan registrerad ALE direkt i systemet.
  • AvImEx-bevakningen.
  • Sökning av frisläppta AvImEx (ZEL-meddelanden).

ALI Aviseringsmeddelande Import
Skapande och hantering av Aviseringsmeddelande Import (ALI).
Exempel på innehåll:

  • Möjlighet att registrera extra fält för att även kunna använda ALIn i LIS som notering i bokföringen (NIB).
  • Skapa Komplett Importdeklaration (TQN) från redan registrerad ALI direkt i systemet.
  • AvImEx-bevakningen.
  • Sökning av frisläppta AvImEx (ZUL-meddelanden).

ZKL
Moduler för hantering av ZKL-meddelanden. ZKL (meddelande om frisläppande av exportgods) är ett meddelande som Tullverket kan skicka till en tredje part. Aktuellt för lagerhavare som vill kunna ta emot meddelande om frisläppande samtidigt som deklaranten får OK från Tullverket att frisläppa godset (ZEL).
Exempel på innehåll:

  • Grundmodul för mottagning av TDS-meddelandet ZKL.
  • Hantering av Utlämningsmedgivande Export ZKL.