Hem

Välkommen till Sensor Data AB

Vi är ett företag som sedan 1975 utvecklar programvaror inom området logistik.
Tillsammans med företag i branschen har vi genom åren finslipat våra produkter och successivt anpassat dem till att dra fördel av nya landvinningar inom exempelvis hårdvara, mjukvara och kommunikation. Våra programprodukter är sedan 1992 samlade i ett helintegrerat standardsystem som vidareutvecklas och saluförs under produktnamnet LIS.
Läs mer


Övergång till det nya tullagerförfarandet

LIS är anpassat efter de nya krav som tullverket har för elektronisk tullagerhantering.
Kontakta oss om ni vill höra mer om hur vi kan hjälpa ert företag att bli godkända för framtida tullagerhantering.


LIS – Logistic Information System

Systemets senaste version, som är helt Windowsbaserad, består av ett 40-tal valbara systemmoduler, som kan kombineras fritt för att täcka olika verksamhetsbehov. Samtliga moduler är helintegrerade vilket innebär att allt sköts från samma program.
LIS täcker bland annat verksamheter för:

  • Spedition
  • Tull
  • Tulljournaler & Tullager
  • Ekonomi

Läs mer


LIS kollibaserade samt artikelbaserade tullagersystem.
Sensor Data AB tillhandahåller både ett artikelbaserat, samt kollibaserat tullagersystem.
Dessa system är anpassade efter tullverkets nya krav för UCC.

Om ni är osäkra på vilket som passar er bäst så kan ni maila eller ringa till oss och beskriva ert flöde, så ser vi till att erbjuda er en skräddarsydd systemlösning utifrån era behov.


Nyheter inom LIS

Våra senaste tillskott och LIS populäraste moduler är:

Standarddeklaration.
Det har hunnit hända en hel del på tullfronten det senaste året, särskilt för er som har tullager.
Under den perioden har vi på Sensor fokuserat på att sätta oss in i den nya standarddeklarationen som Tullverket infört och de nya krav som ställs på tullagerbokföringen. Äntligen kan vi meddela att vi anser oss färdiga.
Vi har nu en ny tullmodul tillgänglig för standarddeklaration (tullagerdeklaration) och har utfört testerna av modulen gentemot Tullverket.
Denna modul innehåller TDS-meddelanden för CWHOP (CWDS, CWDP, CWDA, CWDR, CWDC, CWDF & CWAP).
Modulen fungerar som övriga tullmoduler i LIS.

ART-KSF UCC tilläggsmodul innehållande UCC-anpassningar för KSF-System.
Till LIS Artikelbaserade tullagerbokföringssystem tillhandahåller vi nu en tilläggsmodul innehållande samtliga anpassningar till Tullverkets nya krav för UCC.

LIS Norge
Ett nytt delsystem inom LIS-systemet avsett att göra import- och exportdeklarationer (tull) mot det norska Tullverket via Tvinn-systemet. Möjliggör även för vändning av ett svenskt exportärende till en norsk importdeklaration. I systemet ingår nu även TET-Transiteringar (Norsk NCTS).
Läs mer

Flygspeditionssystem
Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade flygspeditionssystem. Systemet är helt anpassat till den information som är relevant vid flygsändningar och innehåller bl.a. hantering av samlast AWB och inhouse AWB, smidig hantering av samlaster och konsolidering av MAWBer samt agentrelationer och  statistik i olika dimensioner. Har även funktion för e-Awb med sändning och bevakning direkt från ärendet.
Läs mer

Artikelbaserat KSF
Heltäckande system för journalföring av kvalitetssäkrad förvaring med spårbarhetskrav på artikelnivå. Enligt senaste krav (för kommande certifiering till AEO). Lägger grund för automatisk framställning av periodiska deklarationer på maximal aggregeringsnivå.
Läs mer

Sjöspeditionssystem
Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade sjöspeditionssystem. Systemet innehåller bl.a. import- & exportuppdrag, debitering & fakturering med varierande valutakoder & -kurser på samma faktura och statistik på flera olika nivåer.
Läs mer

Aktiv förädling
System för hantering av aktiv förädling  direkt integrerat med tullsystemet.
Läs mer