Nyheter inom LIS

LIS nyaste och populäraste moduler är för tillfället:
  • LIS i molnet: Vår mest spännande nyhet är att vi nu lanserar LIS Som Tjänst och tar oss upp i molnet. Vi tror att detta alternativ att hyra LIS som tjänst blir attraktivt särskilt för företag som vill slippa tänka på administration, uppdateringar och teknikaliteter, då allt sådant ingår. Det är även praktiskt för små och medelstora företag då ni inte längre behöver förhålla er till licensiering av programvara från externa aktörer. Hör av er till oss om ni vill ha mer information om hur LIS Som Tjänst skulle fungera för er.
  • Standarddeklaration: Det har hunnit hända en hel del på tullfronten det senaste året, särskilt för er som har tullager. Under den perioden har vi på Sensor fokuserat på att sätta oss in i den nya standarddeklarationen som Tullverket infört och de nya krav som ställs på tullagerbokföringen. Äntligen kan vi meddela att vi anser oss färdiga. Vi har nu en ny tullmodul tillgänglig för standarddeklaration (tullagerdeklaration) och har utfört testerna av modulen gentemot Tullverket. Denna modul innehåller TDS-meddelanden för CWHOP (CWDS, CWDP, CWDA, CWDR, CWDC, CWDF & CWAP). Modulen fungerar som övriga tullmoduler i LIS.
  • ART-KSF UCC tilläggsmodul innehållande UCC-anpassningar för KSF-System: Till LIS Artikelbaserade tullagerbokföringssystem tillhandahåller vi nu en tilläggsmodul innehållande samtliga anpassningar till Tullverkets nya krav för UCC.
  • Importmoms Skatteverket: Ny programdel i LIS Tullsystem för att beräkna den importmoms som från årsskiftet 2014-2015 skall redovisas till Skatteverket utifrån gjorda importdeklarationer. Det nya programmet ger möjlighet att ta fram ett underlag på de belopp som ska redovisas på Skatteverkets mervärdesskattedeklaration. Läs mer
  • AvImEx Aviseringsmeddelanden: LIS blev, som ett av Sveriges första företag, godkända av Tullverket för AvImEx aviseringsmeddelanden den 3 april 2013. Det finns systemmoduler för Aviseringsmeddelande Export ALE, Import ALI samt hantering av ZKL-meddelanden. Läs mer
  • LIS Norge: Ett nytt delsystem inom LIS-systemet avsett att göra import- och exportdeklarationer (tull) mot det norska Tullverket via Tvinn-systemet. Möjliggör även för vändning av ett svenskt exportärende till en norsk importdeklaration. I systemet ingår nu även TET-Transiteringar (Norsk NCTS). Läs mer
  • Flygspeditionssystem: Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade flygspeditionssystem. Systemet är helt anpassat till den information som är relevant vid flygsändningar och innehåller bl.a. hantering av samlast AWB och inhouse AWB, smidig hantering av samlaster och konsolidering av MAWBer samt agentrelationer och  statistik i olika dimensioner. Har även funktion för e-Awb med sändning och bevakning direkt från ärendet. Läs mer
  • Artikelbaserat KSF: Heltäckande system för journalföring av kvalitetssäkrad förvaring med spårbarhetskrav på artikelnivå. Enligt senaste krav (för kommande certifiering till AEO). Lägger grund för automatisk framställning av periodiska deklarationer på maximal aggregeringsnivå. Läs mer
  • Sjöspeditionssystem: Vi har nyligen driftsatt LIS nyutvecklade sjöspeditionssystem. Systemet innehåller bl.a. import- & exportuppdrag, debitering & fakturering med varierande valutakoder & -kurser på samma faktura och statistik på flera olika nivåer. Läs mer
  • Aktiv förädling: System för hantering av aktiv förädling (suspension och restitution) direkt integrerat med tullsystemet. Läs mer