Speditionssystem
Lis speditionssystem är en helhetslösning som täcker alla era speditionsbehov, land, sjö, flyg och NVOCC.

Vårt speditionssystem erbjuder många funktioner som underlättar hanteringen av speditionsuppdag.
LIS automatiserar en stor del av ditt arbete genom att koppla ihop speditionsystemet med import och export.
Du kan till exempel skapa ett export eller importärende direkt från ditt speditionsuppdrag genom några enkla knapptryck.

 

 

 

 


Nedan följer några av dom valbara moduler som vi erbjuder inom vårt speditionssystem:

SPECIALSPEDITION MOT EGNA LASTBÄRARE (B3)
Avsett för företag där uppdragen skall direktintegreras, mot egna
eller fast inhyrda lastbärare med lastplaneringsfunktionen i B4.
Samma som B1 men med reducerad informationsmängd i uppdragen.

LASTPLANERING, GODSPOSITION & EGNA LASTBÄRARE (B4)
att kunna hantera planering av lastbärarna för att optimera lastningsgraden gentemot disponibelt gods.
Exempel på innehåll:

 • Hantering av lastbärare
  -Definiera vilka lastbärare ni har. Egenskaper (Exempelvis kyla/värme, storlek etc.).
  Översikt av lastbärarens nuvarande position samt vilka resor som genomförts sedan tidigare.
 • Hantering av resor
  Definiera nya resor för lastbäraren
  .
 • Lastplanering (Disposition)
  -Huvudprogrammet där man kan matcha lastbärare mot disponibelt gods genom en översiktsbild och placera gods (speditionsuppdrag) på lastbärare. Komplett integration mellan speditionsuppdrag och lastbärarresor.
 • Statistik lastbärare och resor
 • Hantering av färjor och färjeavgångar

SPEDITIONSTRAFIK (B2)
Används för att hantera egna trafiker.
Exempel på innehåll:

 • Trafikupplägg.
  -Definiera era trafiker med destinationer och inblandade trafikparter
  såsom agenter, transportörer etc.
 • Hantering trafikresor.
  -Skapa resor till vilka speditionsuppdrag sedan kan knytas.
  Dokumenthantering från resorna. Samlingsdokument.
 • Trafikstatistik
 • Trafikbevakning

SPECIALSYSTEM NVOCC-OPERATÖRER (B5)
LIS har ett specialbyggt speditionssystem för NVOCC
(Non Vessel Owning Common Carrier).
Exempel på innehåll:

 • Möjlighet att lägga upp uppdrag/bokningar anpassade till NVOCC.
 • Masteruppdrag och lastplanering till dessa med hantering av bl.a. gateways och containrar.
 • Många utskriftsmöjligheter, exempelvis terminallastlista, bokningslista, BL-instruktion och agentavisering.
 • Möjlighet till sammankoppling med destinationsregister med marknadsområden samt upplägg av seglationsrutter och båtavgångar.
 • Hantering av avgifter (surcharges).
 • Sammankopplat med LIS-tullsystem så att ärenden som skapas blir underposter till uppdraget.
 • Statistik som går att anpassa utifrån behov, bl.a. per destination (marknadsområde/land) eller per kund.

 

 

ALLMÄN SPEDITION LAND (B1)
System för att hantera speditionsuppdrag.
Exempel på innehåll:

 • Uppdragshantering
 • Dokumenthantering generell med mailfunktion
 • CMR och Inrikes Fraktsedel
 • Statistik på uppdragsnivå
 • Resultatuppföljning på uppdrag och kunder
 • Direktintegration med Tull och Trafiker
 • Debitering & Fakturering

SJÖSPEDITIONSSYSTEM (B6)
System för att hantera sjöspeditionsuppdrag.
Systemet innehåller bl.a.:

 • Import- & Exportuppdrag med möjlighet till upplägg av obegränsat antal containers.
 • Importmasters och -manifest, för att minimera omstansning av uppgifter.
 • Debitering och fakturering med möjlighet till olika valutakoder & -kurser på samma faktura.
 • Statistik på många olika nivåer, exempelvis marknadsområde, land, uppdrag och ända ner till TEU-nivå.
 • Integration med övriga delar och speditionssystem i LIS.

FLYGSPEDITIONSSYSTEM (B7)
Systemet är helt anpassat till den information som är relevant vid flygsändningar.
Systemet innehåller Bl.a:

 • Hantering av samlast AWB och inhouse AWB.
 • midig hantering av samlaster och konsolidering av MAWBer.
 • Agentrelationer, statistik i olika dimensioner.
 • Utskrift AWB; Master, Direktare och House.
 • e-Awb med sändning och bevakning direkt från ärendet.
 • Utskrift klisteretiketter.
 • Full integration med tullmoduler och övriga delar i LIS-systemet.