Spedition

ALLMÄN SPEDITION LAND (B1)
System för att hantera speditionsuppdrag (gränsöverskridande).
Exempel på innehåll:

 • Uppdragshantering
 • Dokumenthantering generell med mailfunktion
 • CMR och Inrikes Fraktsedel
 • Statistik på uppdragsnivå
 • Resultatuppföljning på uppdrag och kunder
 • Direktintegration med Tull och Trafiker
 • Debitering & Fakturering

SPEDITIONSTRAFIK (B2)
Används för att hantera egna trafiker.
Exempel på innehåll:

 • Trafikupplägg
  Definiera era trafiker med destinationer och inblandade trafikparter såsom agenter, transportörer etc.
 • Hantering trafikresor
  Skapa resor till vilka speditionsuppdrag sedan kan knytas.
  Dokumenthantering från resorna. Samlingsdokument.
 • Trafikstatistik
 • Trafikbevakning

SPECIALSPEDITION MOT EGNA LASTBÄRARE (B3)
Avsett för företag där uppdragen skall direktintegreras, mot egna eller fast inhyrda lastbärare,
med lastplaneringsfunktionen i B4. Samma som B1 men med reducerad informationsmängd i uppdragen.

LASTPLANERING, GODSPOSITION & EGNA LASTBÄRARE (B4)
Avsett att kunna hantera planering av lastbärarna för att optimera lastningsgraden gentemot disponibelt gods.
Exempel på innehåll:

 • Hantering av lastbärare
  Definiera vilka lastbärare ni har. Egenskaper (Exempelvis kyla/värme, storlek etc.).
  Översikt av lastbärarens nuvarande position samt vilka resor som genomförts sedan tidigare.
 • Hantering av resor
  Definiera nya resor för lastbäraren.
 • Lastplanering (Disposition)
  Huvudprogrammet där man kan matcha lastbärare mot disponibelt gods genom en översiktsbild och placera gods (speditionsuppdrag) på lastbärare. Komplett integration mellan speditionsuppdrag och lastbärarresor.
 • Statistik lastbärare och resor
 • Hantering av färjor och färjeavgångar

SPECIALSYSTEM NVOCC-OPERATÖRER (B5)

SJÖSPEDITIONSSYSTEM (B6)
Systemet innehåller bl.a.:

 • Import- & Exportuppdrag med möjlighet till upplägg av obegränsat antal containers.
 • Importmasters och -manifest, för att minimera omstansning av uppgifter.
 • Debitering och fakturering med möjlighet till olika valutakoder & -kurser på samma faktura.
 • Statistik på många olika nivåer, exempelvis marknadsområde, land, uppdrag och ända ner till TEU-nivå.
 • Integration med övriga delar och speditionssystem i LIS.

FLYGSPEDITIONSSYSTEM (B7)
Systemet är helt anpassat till den information som är relevant vid flygsändningar och innehåller bl.a.:

 • Hantering av samlast AWB och inhouse AWB.
 • Smidig hantering av samlaster och konsolidering av MAWBer.
 • Agentrelationer, statistik i olika dimensioner.
 • Utskrift AWB; Master, Direktare och House.
 • e-Awb med sändning och bevakning direkt från ärendet.
 • Utskrift klisteretiketter.
 • Full integration med tullmoduler och övriga delar i LIS-systemet.