Tulljournal och tullagersystem

Vi erbjuder lösningar för både artikelbaserade och kollibaserade tullager.
Våra system erbjuder möjligheter till ett snabbt och till stor del automatiserat flöde eftersom du bland annat har möjlighet att kopiera journalposter, skapa import eller exportdeklarationer med automatik baserat på tullager/journalsystemets status.
Det är ingen tillfällighet att några av dom största aktörerna i branschen har valt LIS!

Nedan finner ni lite information om vad våra system har att erbjuda:


Kollibaserat tullagersystem

TULLJOURNAL, KOLLIBASERAD REDOVISNING TULLAGER A, C & TILLFÄLLIGT (D1)
Används för att föra datoriserad tulljournal.
Exempel på innehåll:

 • Upplägg och hantering av journal (med godsnummer)
 • Utklarering av positioner eller delar därav. Kan direktintegreras med tullsystemet vid exempelvis import, export och NCTS.
 • Bevakningsrutiner

Innehåller även diverse rapporter för tullredovisning, exempelvis:

 • Uppläggningsanmälan
 • Oklarerade positioner/Behållning
 • Bevakningslista
 • Underlag restanmälan
 • etc.

TULLJOURNAL, KOLLIBASERAD REDOVISNING TULLAGER E (KVALITETSSÄKRAT) (D2)
Samma som D1 men med vissa specialfunktioner exempelvis:

 • Klareringstyp = TQN
 • Rapporter med mailfunktion
 • Underrättelse vid gränspassage (Förenkling FGP)
 • Begäran om utlämning från tillfälligt lager till certifierad operatör
 • Begäran om överföring från tullager/KSF till certifierad operatör
 • Fler informationsfält
 • Specialsystem för inläsning av datafil (XML) från försystem (Spedition)

Artikelbaserat tullagersystem

TULLJOURNAL, ARTIKELBASERAD REDOVISNING TULLAGER E (KSF) (D3)
Specialsystem för hantering och spårning av artikelsaldon mellan exempelvis lagersystem, tulljournal och tullärenden. Systemet är helintegrerat mellan journaler och tullärenden. Funktionerna är desamma som under D2 med skillnaden att man nu redovisar på artikelnivå (styck) istället för på kollinivå. Systemet baseras på inleveranser och utleveranser (plockorders) från lagersystem.
Exempel på innehåll:

 • Inläsning av datafiler från lagersystem
 • Artiklar
 • Inleveranser
 • Utleveranser
 • Hantering av ”blockorder” som en samling av exempelvis dagens plockorders. Systemet skapar automatiskt minimalt antal tullärenden.
 • Automatisk uppdatering av tulljournalen i samband med in- och utleveranserna
 • Saldorapporter
 • Bevakningar etc.

tillägg till LIS artikelbaserade tullagersystem:

ART-KSF EU-Gods
Hanterar och upprätthåller även artikelsaldona för varor med EU-ursprung (fritt för omsättning i gemenskapen). Om lagersystemet, vid exempelvis utplock, ej kan skilja ut Tullgodset krävs denna modul.

ART-KSF Kit
Varuägaren kan önska att lagerägaren skall kunna sampacka olika artiklar i förpackningar som då bildar en så kallad KIT-artikel och sedan säljs som en produkt och skall plockas ut ur lagret och tullbehandlas. Logiken och spårbarheten för detta kan hanteras i denna modul.

ART-KSF Licens
Lagras så kallade licensbelagda varor i lagersystemet måste även licensavräkningen integreras i systemet.

ART-KSF Skattelager
Lagras punktbeskattade varor såsom alkohol och tobak krävs särskild logik för framställande av tullärende och NCTS-transiteringar. Dessutom ingår särskilda rutiner för automatframställning av så kallade Ledsagardokument.

ART-KSF Tullredovisning
Tar fram en periodisk rapport från de summerade tulldeklarationerna i LIS. Resultatfilen redovisar bland annat TullD, antal av artikel, tullavgifter och införselmoms per till exempel Inköpsorder, Utleverans och Artikelnummer.

ART-KSF Debiteringsunderlag
Möjlighet att ta fram debiteringsunderlag på utförda KSF-orders; Inleveranser, Utleveranser och Justeringsorder. Skrivs ut per kund och valbar period och specificerar även antal fakturor samt artikelrader.

ART-KSF Överföring
Specialrutin för överföring till externt tullager (annan certifierad operatör) med tullfaktura.

ART-KSF AvImEx
Ger möjlighet att skapa AvImEx-meddelanden från Utleveranser i ART-KSF.

AVIMEX-RETUR
Returfil med frisläppandesvar från Tullverket för integrering med lager-/affärssystem.