TULLSYSTEM 

LIS tullsystem är marknadens effektivaste tullhanteringssystem med de nöjdaste kunderna. Merparten av Sveriges tulldeklarationsbyråer har valt LIS-systemet. Vårt användarvänliga tullsystem där tullar, tilläggskoder, förmånskoder och övriga faktorer automatberäknas, används av alltifrån de mest avancerade tulldeklarationsbyråer till mindre företag.

Taric

Sensor Data AB bevakar löpande allt som pågår inom tullområdet, TDS (TullDataSystemet) samt EUs elektroniska tariffdatabas(TARIC). Det är därför naturligt att LIS tullsystem oftast är först med uppdateringar. Taric sparar tid och underlättar ditt deklarationsarbete genom att automatisera en stor del vid skapandet av export eller importdeklarationer och validerar dina uppgifter redan innan du skickar in dom till tullverket.

Utveckling

Ofta utvecklas nya funktioner i samarbete med Tullverkets specialister inom området eller med några av våra referenskunder som har ytterligare kunskaper om praktiska förutsättningar. Kunderna försäkras om tillgång till nya funktioner som de kan välja att tillvarata och utveckla till nya tjänster.
Nedan finner ni lite mer information om vad vårt system har att erbjuda: HANTERING AV TULLÄRENDEN & INTRASTAT (C1) Systemet är helintegrerat mot det kompletta regelverket i TARIC vilket vi tror att vi är ensamma om i EU. Systemet innehåller totalt cirka 50 program däribland ett antal specialsystem exempelvis:
 • Expressändningar för flygfraktföretag.
 • Tull- & Momsreskontrasystem med elektronisk tullräkning.
 • EU-förtullningssystem.
Systemet innehåller moduler för inläsning av datafiler från externa system exempelvis:
 • Från speditionssystem
 • Från lagersystem
 • Från affärssystem
I övrigt finns hantering av alla typer av tullärenden samt:
 • Statistik
 • Bevakningsrutiner
 • Intrastathantering med direkt (godkänd) mailkoppling till SCB och specialsystem för att ”vända” exempelvis svensk utförsel till införsel annat EU-land.
TDS-KOPPLING TILL SVENSKA TULLDATASYSTEMET (C2) Innehåller samtliga så kallade TDS-meddelanden och deras hantering. Se Tullverkets hemsida ” Godkända systemleverantörer”. Således även meddelandetyperna ZKH och ZKB. Inbyggda bevakningsrutiner direktintegrerade med era tullärenden. NCTS-SYSTEMET (C3) Innehåller delsystem för Godkänd Avsändare och  Mottagare. Här finns även specialsystem för att överföra data från NCTS-Lossningsrapport (IE044) direkt in i Tulljournal för att slippa registrera godspositionerna. Se D2. AKTIV FÖRÄDLING (C4) System för hantering av aktiv förädling (Suspension och Restitution) direkt integrerat med Tullsystemet. Exempel på innehåll:
 • Hantering tillstånd
 • Hantering produkter och artiklar
 • Artikelregistrering integrerad och en del av importdeklarationen
 • Bevakning artikelsaldon
 • Utskrifter av avräkningar och begäran om återbetalning
LEDSAGARDOKUMENT (C5) System för hantering av Ledsagardokument (för skattelager). Exempel på innehåll:
 • Hantering punktskattenummer för sprit och tobak.
 • Skapa xml-filer för uppladdning till Skatteverket.
 • Möjlig att helintegrera med ART-KSF (D3). Uttagsorder från lagersystemen kan automatiskt framställa rätt dokument till Skatteverket. I detta fall uppdateras även export-ärenden med rätt ARC-Nummer och varupost.
NORSKT TULLSYSTEM (C6) Systemet är avsett för att göra import- och exportdeklarationer (Tull) mot det norska Tullverket via TVINN-systemet. I systemet ingår bl.a.:
 • Kommunikation med norska TVINN-systemet och edifaktering av olika typer av meddelanden.
 • Import- och Exportdeklaration.
 • Möjlighet att ”vända” ett svenskt exportärende till ett norskt importärende.
 • Diverse bevaknings- och frågerutiner, bl.a. produktionsstatistik och inläsning av norska tullens register.