LIS är ett mycket användarvänligt system med många inbyggda kontroller för att era ärenden ska bli så korrekta som möjligt innan de skickas till TDS. Här nedan har vi formulerat några av alla fördelar som finns med LIS-systemet och som kan vara viktigt att ta i beaktande om ni är i färd med att köpa system.

  • LIS är ett flexibelt modulbaserat system vilket möjliggör skräddarsydda kombinationer för alltifrån enanvändare till företag med hundratals medarbetare.
  • Alla delar i LIS är integrerade och genom att stödregister och kopieringsfunktioner används minimeras registreringen av återkommande uppgifter.
  • LIS har en stor mängd bevakningsrutiner och sökfunktioner för att förenkla och effektivisera ert arbete.
  • Avancerat behörighetssystem för att kunna styra program- och informationsåtkomsten för olika användargrupper.
  • Uppdateringar och tilläggsbeställningar läggs ut för hämtning på vår hemsida så att ni omgående alltid har tillgång till ett uppdaterat system. På vår hemsida hittar ni förutom den dagliga Taric-databasen bland annat Tullens senaste valutakurser och alla NCTS-tullkontor.
  • Möjlighet att på flera nivåer ställa in företags- och kundvillkor som förenklar och säkerställer den löpande registreringen.