Logistic Information System

LIS är ett modulbaserat system vilket innebär att ni bara behöver köpa dom delar som är av intresse för er verksamhet. För vissa moduler tas det ut ett engångspris oavsett antal användare och andra moduler är licensberoende. Alla moduler i LIS är integrerade vilket gör att ni slipper skriva om information mellan rutinerna, informationen kan istället ”ärvas” mellan programmen vilket effektiviserar en stor del av arbetet.


Fördelar med LIS

LIS är ett mycket användarvänligt system med många inbyggda kontroller för att era ärenden ska bli så korrekta som möjligt innan de skickas till TDS. Här nedan har vi formulerat några av alla fördelar som finns med LIS-systemet och som kan vara viktigt att ta i beaktande om ni är i färd med att köpa system.
  • LIS är ett flexibelt modulbaserat system vilket möjliggör skräddarsydda kombinationer för alltifrån en användare till företag med hundratals medarbetare.
  • Alla delar i LIS är integrerade. Eftersom stödregister och kopieringsfunktioner används minimeras registreringen av återkommande uppgifter.
  • LIS har en stor mängd bevakningsrutiner och sökfunktioner för att förenkla och effektivisera ert arbete.
  • Avancerat behörighetssystem för att kunna styra program- och informationsåtkomsten för olika användargrupper.
  • Uppdateringar och tilläggsbeställningar läggs ut för hämtning på vår hemsida så att ni omgående alltid har tillgång till ett uppdaterat system. På vår hemsida hittar ni förutom den dagliga Taric-databasen bland annat Tullens senaste valutakurser och alla NCTS-tullkontor.
  • Möjlighet att på flera nivåer ställa in företags- och kundvillkor som förenklar och säkerställer den löpande registreringen.

Externa system (F)

Det finns ett antal olika möjligheter att läsa in data som framställts i andra system. Datat förs över i form av datafiler enligt olika layouter för att skapa Import-/Exportdeklarationer, Intrastat, Tulljournal, NCTS etc. Exempelvis kan data föras över från speditionssystem, affärssystem etc.
Våra senaste versioner av LIS är:
  • LIS version 5.PKI som lanserades 2012.
Tidigare versioner av LIS:
  • LIS version 5.0 som lanserades 2002.
  • LIS version 5.NU som lanserades 2006.