LIS

LIS är ett modulbaserat system vilket innebär att ni köper de delar som är av intresse för er. För vissa moduler tas det ut ett engångspris oavsett antal användare och andra moduler är licensberoende (licens= samtidig användare av rutinen). Ni behöver alltså endast köpa de delar ni behöver i ert företag. Alla moduler i LIS är integrerade vilket gör att ni slipper stansa om information mellan rutinerna utan de kan istället ”ärvas” mellan programmen.

LIS-systemet är ett Windows®baserat system uppbyggt på de senaste teknologiska plattformarna och är utvecklat med Microsoft Visual Studio som bl.a. stöder den senaste .net-tekniken. Vi använder Internet för att distribuera våra systemuppdateringar, som är skräddarsydda för varje kundinstallation, för en snabb och effektiv hantering för våra kunder.

Våra senaste versioner av LIS är:

  • LIS version 5.0 som lanserades 2002.
  • LIS version 5.NU som lanserades 2006.
  • LIS version 5.PKI som lanserades 2012.