Vi på Sensor är stolta och glada över att LIS har blivit det första och enda systemet som fått godkänt på tullverkets nya tester för transiteringar enligt sidan ”EDI-system, förteckning över system som fått godkända tester”.
Detta innebär att du som LIS-kund har möjlighet att endast utföra förenklat testförfarande för att få produktionstillstånd till NCTS och TIR och vet att LIS programvaror följer samtliga av Tullverkets regelverk.

TDR310: Transitering
-Normalförfarande
-Förenklat förfarande godkänd avsändare
-Förenklat förfarande godkänd mottagare