Vår mest spännande nyhet är att vi nu lanserar LIS Som Tjänst och tar oss upp i molnet.
Vi tror att detta alternativ att hyra LIS som tjänst blir attraktivt särskilt för företag som vill
slippa tänka på administration, uppdateringar och teknikaliteter, då allt sådant ingår.
Det är även praktiskt för små och medelstora företag då ni inte längre behöver förhålla er till licensiering av programvara från externa aktörer.
Hör av er till oss om ni vill ha mer information om hur LIS Som Tjänst skulle fungera för er.