Vi på Sensor Data har under vintern och våren utvecklat vidare vår modul för standardtulldeklaration import till att även kunna skapa, skicka och behandla lågvärdeförsändelser och vi är mycket stolta över att nu kunna presentera att vi är den första systemleverantören som har blivit listad för detta i Tullverkets förteckning över system som genomfört godkända tester.
Ändringen möjliggör skapandet, inskickandet och behandling utav ärendetyperna ILDS och ILDP samt de tillhörande ärendetyperna ILDR, ILDA och ILDC.

Se nedan information från Tullverkets hemsida gällande lågvärdeförsändelser:

Meddelandena ILDS och ILDP är elektroniska tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser som lämnas i det nya importsystemet.
Tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser är ett alternativ till standardtulldeklarationen (IMDS). Den kan användas vid:
– Lågvärdeförsändelser och gåvor
– Försändelser enligt den särskilda skatteordningen (IOSS)
En tulldeklaration för lågvärdeförsändelser kan inte användas för varor som omfattas av restriktioner, förbud eller nationella punktskatter. I dessa fall måste du använda en vanlig standardtulldeklaration.