Sensor Data AB har under 2022 färdigställt modulen Standardtulldeklaration Import som täcker tullverkets systemkrav.
Modulen är integrerad med en stor del utav LIS-systemet och möjliggör skapande och inskickande av importdeklarationer av nedan ärendetyper:
IMDS – Standardtulldeklaration.
IMDP – Standardtulldeklaration i förväg.
IMDR – Rättning av Standarddeklaration i förväg.
IMDA – Anmälan av varors ankomst efter Standarddeklaration i förväg.
IMDC – Ansökan om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration.
ILDS – Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser.
ILDP – Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser i förväg.
ILDR – Rättning av ILDP.
ILDA – Anmälan av varors ankomst efter ILDP.
ILDC – Ansökan om ändring av godtagen/frigjord deklaration för lågvärdesändning i förväg.